Vesti iz trgovine

bekoPrivredni sud u Beogradu je , po treći put, objavio prodaju konfekcije Beko.

Najveću vrednost ima prodavnica u Knez Mihajlovoj broj 44, od 2.746 hiljade m2 koja se, sa pripadajućim inventarom i opremom, nudi za 9,23 miliona evra, što je za oko 4 miliona manja cena u odnosu na poslednju ponudu.

Prava na učesće imaće sva pravna i fizička lica koja otkupe prodajnu dokumentaciju, uplate depozit i potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita.

Rok za podnošenje prijave za učešće na javnom nadmetanju je 8. april ove godine.