Info

Cene putarina u Srbiji

Aktuelne cene putarine (naknade za korišćenje autoputa) u Srbiji na osnovu informacija JP Putevi Srbije:

 

DeonicaKategorija vozilaCena u dinarima [RSD]
Subotica - Novi Sad Ia kategorija 180,00 / 1,50
Subotica - Novi Sad I kategorija 370,00 / 3,00
Subotica - Novi Sad II kategorija 550,00 / 5,00
Subotica - Novi Sad III kategorija 1120,00 / 9,00
Subotica - Novi Sad IV kategorija 2230,00 / 18,50
Novi Sad - Beograd Ia kategorija 100,00 / 1,00
Novi Sad - Beograd I kategorija 190,00 / 1,50
Novi Sad - Beograd II kategorija 290,00 / 2,50
Novi Sad - Beograd III kategorija 570,00 / 4,50
Novi Sad - Beograd IV kategorija 1140,00 / 9,50
Beograd - Niš Ia kategorija 370,00 / 3,00
Beograd - Niš I kategorija 730,00 / 6,00
Beograd - Niš II kategorija 1100,00 / 9,00
Beograd - Niš III kategorija 2190,00 / 18,00
Beograd - Niš IV kategorija 4390,00 / 36,50
Beograd - Šid Ia kategorija 170,00 / 1,50
Beograd - Šid I kategorija 340,00 / 3,00
Beograd - Šid II kategorija 520,00 / 4,50
Beograd - Šid III kategorija 1030,00 / 8,50
Beograd - Šid IV kategorija 2050,00 / 17,00

U zavisnosti od kategorija vozila, zavisi i cena putarine. Simboli prikazani u tabeli se intepretiraju kao:

Kategorija 1a Ia kategorija - Motorna vozila - motocikli

Kategorija 1 I kategorija - Motorna vozila do 1,3 m visine (kod prednje osovine vozila) - putnička vozila.

Kategorija 2II kategorija - Motorna vozila sa prikolicom ili bez prikolice, visine do 1,3 m (kod prednje osovine vozila), sa više od 2 osovine - putnička vozila sa prikolicom.

Kategorija 3III kategorija - Motorna vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila), sa 2 i 3 osovine - kombi, autobusi, kamioni sa 2 i 3 osovine.

Kategorija 4

IV kategorija - Motorna vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od 3 osovine - sva vozila sa više od 3 osovine.