Kuehne + Nagel Grupa predstavila rezultate za 2015. godinu

Kuehne + Nagel

Za Kuehne + Nagel grupu koja posluje na globalnom nivou 2015. je bila još jedna uspešna godina. Profitabilnost je dodatno povećana, tako da je zabeležena rekordna dobit za tu godinu.

Zbog jakog švajcarskog franka, neto promet od 16.731 miliona švajcarskih franaka bio je 4,4 odsto ispod nivoa iz prethodne godine, dok je bruto dobit ostala na prošlogodišnjem nivou. Operativni rezultat (EBITDA) je povećan za 3,6 odsto i iznosio je 1.041 miliona švajcarskih franaka. EBIT marža je dostigla 5,1 odsto, a cilj je premašen pre roka. Dobit za godinu se povećala za 5,4 odsto (u stalnim valutama za 12,7 odsto) i dostigla je vrednost od 679 miliona švajcarskih franaka.
Upravni odbor će na godišnjem zasedanju skupštine predložiti dividendu od 5,00 švajcarskih franaka po akciji za poslovnu godinu 2015.

Dr. Detlef Trefzger, izvršni direktor kompanije Kuehne + Nagel International AG: „Ponosni smo što smo u ovako izazovnom okruženju uspeli da dodatno povećamo profitabilnost i da još jednom ostvarimo rekordni rezultat. Ovaj pozitivni učinak bio je podstaknut i delotvornošću naših programa efikasnosti, ali i uspešnom realizacijom strateških inicijativa. Upravo nam blizina naših klijenata i razumevanje budućih zahteva klijenata omogućavaju da inovativno proširimo portfolio svojih usluga u skladu sa tržištem. Ovo nam je omogućilo i da odredimo kurs za budući uspeh Grupe.“

Razvoj poslovnih jedinica - Pomorski transport

Na međunarodnom tržištu pomorskog transporta, koje karakterišu veoma nestabilne cene i slab rast, kompanija Kuehne + Nagel je bila usredsređena na profitabilno poslovanje. U prvoj polovini godine to je dovelo do smanjenja obima poslovanja, ali je to nadoknađeno u drugoj polovini godine povećanjem obima profitabilnog poslovanja na severnoameričkim i unutarazijskim trgovačkim linijama. Iako je rast evropskog izvoza stagnirao zbog regionalnih razlika u potražnji, kompanija Kuehne + Nagel je jasno povećala obime prometa do i iz Severne i Južne Amerike. Kada su u pitanju specijalizovana rešenja kao što su rashladne komore i LCL (isporuka manja od kontejnera), kompanija Kuehne + Nagel je ostvarila dodatni tržišni udeo i ojačala svoju vodeću poziciju. Ukupno, kompanija je ostvarila promet od 3,8 miliona TEU, istu količinu kao i prošle godine, ali sa povećanom profitabilnošću: bruto dobit po TEU povećala se za 5,2 odsto, a marža na obim EBIT-a i bruto zarade (koeficijent transformacije) porasla je sa 30,3 odsto na impresivnih 33,2 odsto. EBIT se povećao za 15,3 odsto u poređenju sa prethodnom godinom.

Avio transport

U avio transportu, kompanija Kuehne + Nagel je na stagnirajućem do blago opadajućem globalnom tržištu uspešno ostala na svom kursu. Kompanija je povećala količinu tereta za 4,7 odsto, tako da je ona iznosila 1.250.000 tona, čime je potvrdila svoju poziciju druge najveće kompanije za teretni avio transport. Ključni faktor dobrog učinka je usmerenost na avio-transportna rešenja specifična za industriju, što je dovelo do značajnih poslovnih uspeha u farmaceutskom, vazduhoplovnom i sektoru kvarljive robe. KN FreightNet, inovativni online portal, pokazao se kao efikasan novi prodajni kanal. Klijenti širom sveta mogu dobiti ponude za usluge avio transporta, izvršiti rezervaciju mesta i pratiti poslate pošiljke. Povećana profitabilnost u ovoj poslovnoj jedinici se oslikava u koeficijentu transformacije, koji se povećao sa 27,0 odsto u prethodnoj godini na 29,3 odsto; EBIT se povećao za 11,3 odsto.

Drumski transport

Poslovni učinak u drumskom transportu ostao je stabilan uprkos izazovnoj tržišnoj situaciji u Evropi. Aktivnosti zbirnog transporta u Nemačkoj, Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu uspešno su proširene. Novi koncept toka poslovanja po principu manje od punog tovara vozila (LTL) i pun tovar vozila (FTL), doprineo je zadovoljavajućem razvoju ove poslovne jedinice. Akvizicija kompanija „ReTrans“, američkog pružaoca multimodalnih rešenja za upravljanje transportom, i Kuehne+Nagel-a završena je u avgustu 2015. godine, što je bio važan korak u proširenju aktivnosti izvan Evrope. Znatno povećanje obima poslovanja je već ostvareno u četvrtom kvartalu u saradnji sa severnoameričkom organizacijom Kuehne + Nagel. Iako je sveukupan razvoj bio pozitivan, postojao je i negativan uticaj novčane kazne koju je organ nadležan za zaštitu konkurencije u Francuskoj izrekao grupi od dvadeset francuskih pružaoca usluga dostave pošiljki zbog kršenja antimonopolskih zakona, uključujući i iznos novčane kazne od 34 miliona švajcarskih franaka koja je izrečena Alloin Grupi, francuskoj transportnoj kompaniji, koju je kompanija Kuehne + Nagel preuzela 2009. godine. Od tog iznosa, 33 miliona švajcarskih franaka se odnosi na vreme pre sticanja Alloin Grupe. Kuehne + Nagel se uzdržava od takvih poslovnih praksi i ima uspostavljen sveobuhvatan program usklađenosti poslovanja sa propisima, koji je predmet stalnog unapređenja. Smanjenje EBIT-a sa 30 miliona švajcarskih franaka u prethodnoj godini na 7 miliona švajcarskih franaka uglavnom je posledica novčane kazne zbog kršenja antimonopolskih zakona. Kompanija Kuehne + Nagel je uložila žalbu protiv odluke francuske uprave za zaštitu konkurencije.

Ugovorna logistika

Kompletna rešenja kompanije Kuehne + Nagel specifična za industriju zadovoljavaju veliku potražnju na tržištu, što potvrđuju nove poslovne pobede u 2015. godini uz dodatni skladišni prostor od približno 860.000 m2. Tri strateške inicijative – fokusiran rast, stalno unapređenje procesa i Master lokacijski plan – pokazale su se kao efikasne. U godini koja je predmet razmatranja, kompanija Kuehne + Nagel je upravljala sa preko 9,5 miliona m2 skladišnog i logističkog prostora za svoje klijente širom sveta. U isto vreme, neiskorišćeni prostor je smanjen sa 4,2 odsto na 3,5 odsto. Neto prihod od ugovorne logistike zabeležio je rast po osnovu usklađivanja kursnih razlika od 5,5 odsto, što je iznad proseka na tržištu. Ipak, negativne kursne razlike, koje su posebno uticale na ovu oblast poslovanja, kao i na poslovanje logistike pića u Ujedinjenom Kraljevstvu, značajno su uticale na rezultat. EBIT je smanjen sa 153 miliona švajcarskih franaka u prošloj godini na 119 miliona švajcarskih franaka.

Neto promet

Nakon odbitka carinskih i drugih dažbina i poreza, Kuehne + Nagel Grupa je u 2015. godini ostvarila neto promet od 16.731 miliona švajcarskih franaka, što predstavlja smanjenje od 4,4 odsto u poređenju sa prethodnom godinom. Uticaj negativnih kursnih razlika na neto promet iznosio je 8,0 odsto. Dok je neto promet u azijsko-pacifičkom regionu ostao stabilan na nivou prošle godine, u Severnoj i Južnoj Americi se povećao za 9,2 odsto. U regionu EMEA (Evropa, Bliski Istok i Afrika) zabeležio je pad od 9,6 odsto, uglavnom kao posledica jakog švajcarskog franka u odnosu na evro.

Bruto dobit

Bruto dobit, koja je bolji pokazatelj uspešnosti poslovanja od neto prometa kada su u pitanju logističke kompanije, sa 6.251 miliona švajcarskih franaka u 2015. godini je neznatno ispod (za 0,6 odsto) nivoa iz prethodne godine. Uticaj negativnih kurskih razlika iznosio je 8,6 odsto. U Severnoj i Južnoj Americi bruto dobit se povećala za 14,0 odsto, a u azijsko-pacifičkom regionu za 10,9 odsto. U regionu EMEA, međutim, jak švajcarski franak rezultirao je smanjenjem od 5,1 odsto.

EBITDA

Zarada pre kamata, poreza, amortizacije i obezvređenja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme i ostale nematerijalne imovine (EBITDA) porasla je za 3,6 odsto u poređenju sa prethodnom godinom i iznosila je 1.041 miliona švajcarskih franaka; uticaj negativnih kursnih razlika iznosio je 7,8 odsto. Region EMEA je ostvario najveći EBITDA doprinos sa 580 miliona švajcarskih franaka (55,7 odsto), nakon čega slede Severna i Južna Amerika sa 231 milion švajcarskih franaka (22,2 odsto) i azijsko-pacifički region sa 230 miliona švajcarskih franaka (22,1 odsto).

EBIT

U 2015. godini, zarada pre kamate i poreza (EBIT) povećana je sa 31 milion švajcarskih franaka na 850 miliona švajcarskih franaka, dok su efekti kursnih razlika bili negativni u iznosu od 7,1 odsto. Povećanje je uglavnom posledica dodatnog povećanja profitabilnosti. EBIT se u Severnoj i Južnoj Americi povećao za 44 miliona švajcarskih franaka (28,2 odsto), a u azijsko-pacifičkom regionu za 29 miliona švajcarskih franaka (15,7 odsto). U regionu EMEA, međutim, EBIT je smanjen za 42 miliona švajcarskih franaka (8,8 odsto). EBIT marža je iznosila 5,1 odsto, a planirana vrednost je premašena pre roka.

Dividende

Upravni odbor će na godišnjem sastanku skupštine zakazanoj za 3. maj 2016. godine predložiti raspodelu dividendi od 5,00 švajcarskih franaka po akciji (u prethodnoj godini: 4,00 švajcarska franka po akciji i 3,00 švajcarska franka jubilarne dividende po akciji).

Karl Gernandt, predsedavajući Upravnog odbora kompanije Kuehne + Nagel International AG: „Rezultat u jubilarnoj godini potvrđuje da je naša kompanija u stanju da ostvari znatno poboljšanje čak i u nestabilnom okruženju. Naše strukture i procesi dovoljno su fleksibilni da brzo i efikasno odgovore na nove tržišne situacije. Tržišno okruženje će i u ovoj godini predstavljati izazov, ali naš otporni poslovni model, snažno liderstvo i, iznad svega, posvećenost svih zaposlenih širom sveta omogućavaju da Upravni odbor optimistično smatra da će se pozitivni razvoj kompanije nastaviti.“

O kompaniji Kuehne + Nagel

S više od 67.000 zaposlenih na 1.200 lokacija i u više od 100 zemalja, Grupa Kuehne + Nagel jedna je od vodećih svetskih logističkih kompanija. Snažan položaj na tržištu postigla je poslovima u pomorskom, avio i drumskom transportu kao i u ugovornoj logistici s jasnim fokusom na pružanju usluga sa dodatom vrednošću pomoću savremene informatičke tehnologije.