Kompanija Podravka usvojila strategiju poslovanja do 2025. i imenovala novog direktora prodaje u Srbiji

Podravka Srbija

U narednih pet godina Grupa Podravka namerava da investira oko 5 milijardi kuna u proizvodnu i logističku modernizaciju i digitalizaciju, marketing i akvizicije. Kompanija je u Srbiji imenovala novog direktora prodaje.

Nadzorni odbor Podravke dao je saglasnost na Strateški plan Grupe PODRAVKA za razdoblje 2021.- 2025. Strategija obuhvata obe divizije Grupe Podravka, Prehranu i Farmaciju (Belupo), kroz usmerenost na odabrana tržišta i proizvodne kategorije, povećanje učinkovitosti poslovanja kroz tehnološku modernizaciju i digitalnu transformaciju proizvodnih i logističkih procesa i akvizicije. Prehrambena divizija Grupe Podravka će u narednom periodu poseban naglasak staviti na razvoj proizvoda i inovacijama u proizvodima i ambalaži koje će biti usmerene na povećanje dostupnosti Podravkinih proizvoda. U delu koji se odnosi na akvizicije, strategija definiše kriterijume za razmatranje i odabir predmeta akvizicije. Ključno je istaknuti kako je namera Grupe Podravka da putem mogućih akvizicija u diviziji Prehrane osnaži svoju prisutnost i tržišni položaj na tržištima i u kategorijama koji su u fokusu daljeg ubrzanog razvoja.

Strategije podrazumeva ulaganje oko 1,7 milijardi kuna investicija u modernizaciju i digitalizaciju proizvodnih i logističkih procesa, oko 1,4 milijarde kuna u marketing za ostvarenje organskog rasta, kao i oko 2 milijarde kuna u akvizicije.

Podravka u Srbiji:

Saša Vujinović, imenovan je za novog direktora prodaje kompanije Podravka u Srbiji. „Kompanija koja ima dugu tradiciju i prepoznatljive brendove. Prelazak je za mene bio veliki izazov. Ova godina nameće pitanje kako prilagoditi svoje poslovanje, kao i da li se ostaje na putanji ostvarivanja zacrtanih planova. Godina se pokazala kao veoma izazovna i neobična u mnogim aspektima, posle prošlogodišnjeg buma u retailu, verujem da smo se prilagodli novonastaloj situaciji i uspostavili nove standarde rada. Verujem da pored ovog turbulentnog perioda i svih smetnji i izazova, naša očekivanja su sa razlogom optimistična da ćemo završiti godini uspešno. Imamo mnogo planova kako za ovu, tako i za narednu godinu. U minulim godinama kompanija je marljivo radila na razvoju i lansiranju novih proizvoda na tržište, sa time što se stalno povećava prisutnost Podravkinih proizvoda. U isto vreme sa novim proizvodima mi pratimo i potrebe tržišta i zahteve kupaca. Nadamo se da će sledeća godina biti još bolja i da će Podravka nastaviti da stvara nove proizvode sa novim ukusima“, istakao je novi direktor prodaje u Srbiji.