Vesti iz trgovine

Supermarket Promet robe u trgovini na malo u septembru 2016. godine u odnosu na septembar 2015. godine, veći je u tekućim cenama za 8%, a u stalnim cenama za 8,1%, navodi se u saopštenju Republičkog zavoda sa statistiku.

U Republici Srbiji se u septembru 2016. godine u poređenju sa prethodnim mesecom, promet robe smanjio u tekućim cenama za 4,1%, a u stalnim cenama za 3,9%. Promet robe u trgovini na malo u periodu januar - septembar 2016, u odnosu na isti period 2015. godine, veći je u tekućim cenama za 7,1%, a u stalnim cenama za 8%.

Kako se navodi, promet u trgovini na malo (oblast 47 KD) dobijen je na osnovu statističkog istraživanja „Mesečni izveštaj trgovine na malo“, realizovanog na uzorku, i na osnovu prijava PDV-a dobijenih od Poreske uprave.

Indeksi prometa robe u stalnim cenama dobijeni su deflacioniranjem indeksa u tekućim cenama odgovarajućim indeksima potrošačkih cena, iz kojih su isključeni: voda (iz komunalnih sistema), struja i motorna vozila, motocikli i delovi.

Izvor: RSZ