Praktična nastava za 55 đaka srednje Trgovačke škole u kompaniji Delez Srbija

Delhaize Srbija

Praktična nastava po dualnom modelu, u okviru obrazovnog profila trgovac, biće organizovana za 55 đaka srednje Trgovačke škole u kompaniji Delez Srbija.

Učenici ove beogradske škole, od januara sledeće godine, imaće priliku da nauče praktične veštine i znanja koja su potrebna za savremenu trgovinu, kao i mogućnost da teorijsko znanje stečeno u školi, potvrde i u praksi u okviru prodavnica Maxi, Tempo i Shop&Go.

Program, koji je propisalo Ministarstvo prosvete, trajaće tri školske godine, a ceo sistem se sprovodi uz podršku Privredne komore Srbije i ambasade Austrije.

„Kompanija Delez Srbija ima jedan od najrazvijenijih sistema za edukaciju i obuku zaposlenih na ovom tržištu. Spremni smo da naše veliko iskustvo i znanje u ovoj oblasti podelimo u okviru sistema dualnog obrazovanja i mladim ljudima pružimo šansu da postanu najbolji kadrovi u ovoj profesiji“, rekao je Nikola Papak, menadžer za korporativne komunikacije Delez Srbija, i istakao da je ovakav vid saradnje, uz podršku Privredne komore Srbije, između obrazovnih institucija i kompanija ključan za ukupan ekonomski razvoj društva.

PKS i ambasada Austrije organizovali su radionicu o uvođenju dualnog obrazovanja u oblasti trgovine u okviru projekta „Implementacija elemenata dualnog obrazovanja u Srbiji“.

Cilj da se, zajedno sa predstavnicima Zavoda za unapređenje obrazovanja i ekspertima za dualno obrazovanje Austrije, razmotri postojeći nastavni program za trogodišnji obrazovni profil - trgovac i način realizacije praktičnog dela tog programa koji se obavlja u kompanijama i preduzećima, kako bi se unapredili teorija i praksa. Važno je da se u nedelji dualnog obrazovanja javnost informiše i edukuje o ovoj temi i da se na pravi način promoviše ovaj model srednje-stručnog obrazovanja u Srbiji, istakla je Mirjana Kovačević, direktor Sektora za edukaciju Privredne komore Srbije.