Vesti iz trgovine

Tigar zgradaPo isteku prve polovine 2016. godine ostvareni rezultati kompanije Tigar A.D. pokazuju znatno poboljšanje, koje je usledilo nakon stabilizacije poslovanja tokom prethodne tri godine.

U prvoj polovini tekuće godine ostvarena realizacija iznosi više od milijardu dinara, što je za 15% više u odnosu na isti period prethodne godine, kada je prihod od prodaje proizvoda i robe iznosio 889 miliona dinara, dok je u prvoj polovini 2014. godine ostvaren prihod od proizvoda i robe bio 861 milion dinara.

Prema rečima generalnog direktora kompanije Tigar a.d. Branislava Čurića potvrda o pozicioniranju Tigra u izvozu gumene obuće evidentirana je i u zvaničnoj objavi European Commission, dok najznačajniji pokazatelji poslovanja EBIT i EBITDA i dalje nastavljaju rast u prvom polugođu ove godine.

Prema zvaničnoj objavi European Commission, Srbija, odnosno Tigar AD kao jedini veliki izvoznik u grupaciji gumeno plastična obuća zauzeo je visoko drugo mesto, kao izvoznik gumene obuće u EU, odmah iza proizvođača iz Kine, sa izvozom u vrednosti od preko 4 miliona evra u analiziranom periodu januar-april 2016. Godine. Osnovna smernica poslovne politike Tigra ad i dalje ostaje da je Tigar ad izvozno orjentisana kompanija.

Na konsolidovanom nivou iskazan je poslovni dobitak (EBIT) u periodu januar - jun 2016. godine u iznosu od 50,2 miliona dinara, dok je u istom periodu prethodne godine iskazan poslovni dobitak od 7,2 miliona dinara. Poslovni dobitak pre amortizacije (EBITDA) iznosi 131 milion dinara, dok je u istom periodu prethodne godine zabeležen poslovni dobitak pre amortizacije u iznosu od 101 miliona dinara.

Iako je ostvarena značajna EBITDA u ovom periodu, prosečno mesečno ostvarena u iznosu oko 21,8 miliona dinara, napominjem da su obaveze prema bankama i ostalim poveriocima na ime dugova iz perioda pre 2013. godine značajni i mesečno iznose oko 30 miliona dinara. Poslovanje Tigra i dalje opterećuju velike obaveze iz ranijih perioda koje značajno utiču na tekuće poslovanje i likvidnost firme.

Bitno je napomenuti da je u ovom periodu pušten u rad novi objekat fabrike za proizvodnju gumenih smeša površine 1.780 m2, ukupne vrednosti 1,17 milona evra. Tigar je morao i pored jako teške finansijske situacije da investira u ovu suštinski važnu proizvodnu celinu za celu korporaciju.

U delu neto rezultata došlo je do poboljšanja, neto gubitak za prvih šest meseci 2016. godine iznosi 161 milion dinara, dok je u istom periodu prethodne godine neto gubitak iznosio 239 miliona dinara. Poboljšanje u neto rezultatu, rezultat je preduzimanja mera kako na poboljšanju poslovnog rezultata tako i u delu ulaska u Unapred pripremljeni plan reorganizacije kojim su dobijeni povoljniji uslovi vraćanja starih dugova, što je opet rezultiralo niže troškove kamata.

Potrebno je istaći da su zavisna društva: Tigar Poslovni servis, Tigar Ugostiteljstvo, Slobodna zona i Tigar Obezbeđenje generisala neto dobit od 56 miliona dinara za prvu polovinu tekuće godine, dok su svi ostali entiteti koji imaju negativan neto rezultat poboljšali poslovni rezultat u odnosu na isti period prethodne godine.

Tigar nastavlja sa sprovođenjem definisanih ciljeva i u narednom periodu.“