EBRD preko Komercijalne banke investira 30 miliona evra u mala i srednja preduzeća u Srbiji

EBRD i  KomBank

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) će privatnim preduzetnicima u Srbiji pružiti jaču podršku tako što će malim i srednjim preduzećima (MSP) omogućiti bolji pristup izvorima finansiranja. 

EBRD će Komercijalnoj banci, drugoj banci u Srbiji po visini bilansne aktive, odobriti trogodišnji kredit od 30 miliona evra, koji će Komercijalna banka ponuditi svojim MSP klijentima širom zemlje, sa fokusom na ruralne oblasti i oblasti van Beograda.
Ova transakcija će omogućiti Komercijalnoj banci da diversifikuje svoju strukturu finansiranja, osigura kontinuiranu likvidnost na tržištu kredita za MSP, unaprediće investiranje u privatni sektor i osnažiti ekonomski oporavak.
Ugovor o kreditu potpisan je u Beogradu od strane prvog potpredsednika EBRD Fila Beneta (Phil Bennett) i predsednika Izvršnog odbora Komercijalne banke Aleksandera Pikera (Alexander Picker).

„Mala i srednja preduzeća su jedan od glavnih pokretača privrede u Srbiji, a saradnja EBRD i Komercijalne banke, tržišnog lidera u segmentu kreditiranja ovih klijenata, doprineće izgradnji zdravog MSP sektora u zemlji“, izjavio je gospodin Fil Benet.
Predsednik IO Komercijalne banke Aleksander Piker, je nakon potpisivanja ugovora rekao: „Mi smo odavno segment malih i srednjih preduzeća ocenili kao jedan od napropulzivnijih. U narednom periodu on će zauzeti još snažniji prioritet i učešće u ukupnom portfoliu, u čemu će nam danas potpisani ugovor o kreditu dati dvostruki podsticaj. Kao prvo, imamo još snažniji izvor kreditiranja pod povoljnijim uslovima, a kao drugo, jačamo saradnju sa partnerom svetski priznatog autoriteta, koji je i naš drugi najveći vlasnik. Opredeljenje EBRD za podršku segmentu MSP, govori da su i naša poslovna opredeljenja i planovi ispravno usmereni. I, što je najvažnije, najveću korist od ovog aranžmana imaće krajnji korisnici kredita“.

EBRD je do sada uložila 4,2 milijarde evra u različite sektore srpske privrede.