Vesti iz trgovine

SHELL pumpaMultinacionalna naftna kompanija Shell obavestila je Vladu Bosne i Hercegovine da odustaje od istraživanja nafte u toj državi.

2011. godine kompanija Shell i Vlada BIH potpisale su Memorandum o razumevanju koji je predviđao ulaganje te kompanije u istraživanje nafte od 300 do 700 miliona dolara, dok je isti sporazum bio produžen tokom 2013. i 2014. godine. U pismu upućenom Vladi, Shell ističe da produženi Memorandum ističe 4. novembra, kao i da isti neće biti produžen. Nakon što je Shell odustao, Vlada FBiH će raspravljati o pismu koje je stiglo iz ove kompanije.

Nakon promena koje su nastupile na energetskom okruženju, kompanija Shell je odustala i od istraživanja nafte i na Artiku.

Royal Dutch Shell plc je multionacionalna naftna kompanija osnovana 1907. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu čije je sedište u Holandiji. Nastala je spajanjem dve kompanije Royal Dutch Petroleum i Shell Transport & Trading. Danas kompanija zapošljava 87.000 zaposlenih i ostvaruje godišnje prihode veće od 450 milijardi dolara.

Pripremio: Žarko Grozdanić