Vesti iz trgovine

SAM FRENSrpska asocijacija menadžera (SAM) i FREN, objavili su danas zvanične rezultate Indeksa globalne konkurentnosti (IGK) koji svake godine predstavlja Svetski ekonomski forum (WEF).

 

Prema izveštaju Svetskog ekonomskog foruma za 2015. godinu Srbija je rangirana na 94. poziciji na listi koja obuhvata 140 zemalja sa zabeleženom vrednošću Indeksa od 3,89 (vrednost Indeksa kreće se u intervalu od 1 do 7). U odnosu na prethodnu godinu vrednost IGK za Srbiju je smanjena za 0,01 što je u kombinaciji sa rezultatima ostalih zemalja dovelo do nepromenjene pozicije u odnosu na prethodnu godinu (prema izveštaju iz 2014. godine Srbija je takođe zauzimala 94. mesto na listi).

Indeks globalne konkurentnosti, smatra se jednim od najvažnijih indikatora prilikom rangiranja zemalja kod kreditora i potencijalnih investitora koji bi mogli da se odluče na poslovanje u jednoj zemlji.

Jelena Bulatović izvršni direktor SAM-a je izjavila da su „primećeni pozitivni pomaci u efikasnosti pojedinih institucija kao i u makroekonomskoj stabilnosti, koja se ogleda i u kursu koji nema većih oscilacija, stabilnosti bankarskog sistema, dok se nadamo da će se efekti nedavno usvojenih zakona videti već u rezultatima sledeće godine, ali i u samom poslovanju naših kompanija“. S obzirom da se vrednost indeksa dobija kombinovanjem podataka iz međunarodnih baza i rezultata iz ankete, Bulatović je ukazala na značaj objektivnog ocenjivanja ispitanika iz privrede tokom istraživanja i istakla da će SAM u narednom periodu raditi na edukaciji javnosti i menadžera o važnosti ovog istraživanja za Srbiju, ali je istakla i potrebu daljih zajedničkih napora i privrede i Vlade Srbije na daljem unapređenju privrednog i investicioniog ambijenta Srbije.

Što se tiče regiona, prema ukupnoj konkurentnosti u 2015. godini Srbija je plasirana bolje jedino od Bosne i Hercegovine koja zauzima 111. poziciju. Albanija je jedina zemlja iz okruženja koja je prošle godine bila iza Srbije na 97. poziciji, dok je prema najnovijem izveštaju poboljšala vrednost IGK, pa se u ovoj godini nalazi na jednoj poziciji iznad Srbije (na 93. mestu). Od preostalih obuhvaćenih zemalja, Makedonija je zabeležila poboljšanje pozicije sa 63. na 60. mesto. Mađarska i Crna Gora su pale za tri mesta na rang listi, dok su Hrvatska, Grčka i Bugarska ostale na prošlogodišnjim pozicijama.

Jelena Žarković Uzelac, direktorka FREN-a je izjavila da prema odgovorima iz ankete, koja je obavljena na reprezentativnom uzorku i koje daju vodeći privrednici iz Srbije, najproblematičniji faktori za poslovanje u Srbiji godinama unazad su: pristup finansijskim sredstvima, neefikasna državna birokratija i korupcija. Privrednici, takođe, veoma nisku ocenu daju kvalitetu obrazovnog sistema u pogledu njegove usklađenosti sa zahtevima konkurentne privrede. Dodatno, menadžeri su veoma nisko ocenili mogućnost tržišta rada da zadrži i privuče talentovanu radnu snagu, što je rezultiralo poslednjim mestom za Srbiju u rangiranju 140 zemalja prema ovom pokazatelju.

Današnjoj konferenciji, prisustvovao je i Ministar finansija Dušan Vujović, koji je rekao da rezultati IGK sadrže mnogo pozitivnih stvari, ali i da obrađuju podatke iz prošle godine zaključno sa decembrom 2014. "U tom smislu glavni pokazatelj je deficit budžeta koji je prikazan na nivou od 6,3% a sada je manji od 2%. Ovogodišnja ostvarenja su bolja u svim makroelementima i kada bi se u tabeli nalazili rezultati iz prvih osam meseci ove godine Srbija bi se našla među 10 najboljih tj. u grupi zemalja koje premašuju Mastriht kriterijume", rekao je Ministar. On je istakao da su sprovođenje mera fiskalne konsolidacije i preokretanje trenda sa pada društvenog proizvoda na rast, za Srbiju jako značajan pokazatelj i da se nada da će to biti primećeno u rezultatima za sledeću godinu.