Vesti iz trgovine

nektar_isecenaNektar, koji je prošle godine kupio 93,73 posto akcija Fruktala, odlučio je da otkupi i ostale akcije te kompanije i to po ceni od 5,03 evra.

Ovu kupovinu Fruktala odobrile su institucije za konkurenciju u Srbiji, Makedoniji, BiH i Hrvatskoj.

Pivara Union, koja je bila vlasnik Fruktala, prodala ga je iz razloga što je imala velike dugove u bankama. Posle prodaje Fruktala pivara Laško koja je vlasnik pivare Union je vratila dugove u vrednosti od 48 miliona evra.

Isplata akcija će biti obavljena najkasnije u roku od 15 dana nakon upisa o prenosu akcija na glavnog akcionara u sudski registar.