Vesti iz trgovine

centroproiyvod_2Nakon što je beogradska Centro hrana preuzela dodatnih 0,77% akcija, prešla vlasnički udeo od 95% Centroproizvoda i tako zakonski ostvarila uslov za prinudan otkup preostalih akcija, otkup će biti sproveden najkasnije do 21. juna tekuće godine. 

Centro hrana je objavila da planira da preuzme i 4,1% akcija od manjinskih akcionara. Ovi akcionari bili nisu bili saglasni po osnovu ranije objavljene ponude za preuzimanje akcija Centroproizvoda.

Kompanija Centroproizvod osnovana je 1976. godine. Privatizacija je sprovedena 2004. godine. Preko 300 proizvoda čini asortiman Centroproizvoda, a oni se proizvode u tri pogona površine 35 hiljada m2. Kompanija zapošljava 730 ljudi.