Vesti iz trgovine

ImlekIz Upravnog suda Republike Srbije danas je saopšteno da je tužba Imleka i Mlekare Subotica protiv rešenja Komisije za zaštitu konkurencije odbačena kao neosnovana.

U obrazloženju odluke Upravnog suda se navodi da, rešenjem Komisije za zaštitu konkurencije nije povređeno ustavno načelo zabrane retroaktivne primene zakona, jer nije reč o dopunskom postupku, kako to tužioci ističu u tužbi, već o postupku koji je okončan donošenjem odluke o određivanju mere zaštite konkurencije.

Komisija za zaštitu konkurencije izrekla je u januaru kazne Industriji mleka i mlečnih proizvoda "Imlek", kao i "Mlekari" iz Subotice od ukupno 306,15 miliona dinara zbog zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu otkupa sirovog mleka. "Imlek" je bio dužan da plati oko 254 miliona dinara, a "Mlekara" iz Subotice 51, 2 miliona dinara.