Vesti iz trgovine

Henkel centralaKompanija Henkel predstavila je svoje nove strateške prioritete i finansijske ambicije – „Henkel 2020“, koji će oblikovati poslovanje Henkela do 2020. godine i kasnije.

Kompanija će nastojati da ostvari kontinuirani profitabilan rast koncentrišući se na četiri strateška prioriteta: podsticanje rasta, ubrzavanje digitalizacije, povećavanje agilnosti i finansiranje rasta.

Izgradićemo našu budućnost na čvrstoj osnovi, koja će nam omogućiti da do 2020. godine i nakon toga, ostvarimo ambicije kompanije Henkel, odnosno da stvorimo profitabilniji rast i postanemo više okrenuti kupcima, inovativniji, agilniji i potpuno digitalizovani u našim unutrašnjim procesima i aktivnostima direktnog poslovanja sa kupcima. Cilj nam je da promovišemo održivost u svim našim poslovnim aktivnostima, potvrđujući svoju vodeću poziciju, rekao je Hans Van Bajlen, generalni direktor kompanije Henkel.

Profitabilan rast i atraktivna zarada
Tokom naredne četiri godine, kompanija Henkel će težiti ostvarivanju prosečnog organskog rasta prodaje između 2 i 4 odsto sa još većim doprinosom tržišta u razvoju. Za korigovani prinos po prioritetnoj akciji, Henkel računa na ukupnu godišnju stopu rasta od 7 do 9 odsto. Ova ambicija za prinos po akciji podrazumeva uticaj razvoja kursa i isključuje velike akvizicije, kao i otkup akcija. Pri tom, Henkel računa i na kontinuirana poboljšanja korigovane EBIT marže i povećanje iznosa raspoložive gotovine.

Strateški prioriteti
Podsticanje rasta na razvijenim tržištima, kao i tržištima u razvoju biće ključni strateški prioritet za Henkel. Kompanija će nastojati da stvori vrhunski odnos prema kupcima i potrošačima, kao i da još više ojača svoje vodeće brendove i tehnologije. Rast će se takođe zasnivati na kontinuiranom unapređenju Henkelove sposobnosti da razvija izuzetne inovacije i usluge u cilju isticanja na izuzetno konkurentnim tržištima i promeni pristupa od "okrenutnosti ka proizvodima" do "okrenutosti ka rešenjima". Strateški fokus za pokretanje rasta biće u korišćenju novih potencijalnih izvora rasta, poput ulaska na nova tržišta kako bi popunio praznine na razvijenim tržištima i tržištima u razvoju. Henkel će uvećati svoja ulaganja i povećati kapitalne troškove sa oko 2 milijarde evra u periodu od 2013. do 2016. godine, na iznos do 3 milijarde evra u periodu od 2017. do 2020. godine.

Ubrzavanje digitalizacije će pomoći kompaniji Henkel da uspešno razvija svoj posao, ojačava veze sa klijentima i potrošačima, optimizuje svoje procese i transformiše celu kompaniju. Kroz digitalno poslovanje, Henkel namerava da poveća svoju ponudu povezivanjem e-trgovine sa tradicionalnom maloprodajom, da razvije i uvede nove digitalne platforme i značajno proširi upotrebu digitalnih medija. Henkel će takođe iskoristiti prednosti industrije 4.0 kako bi poboljšao planiranje, nabavku materijala, proizvodnju i isporuku svojih proizvoda i rešenja. U cilju uspešne digitalizacije Henkel će proširiti svoje programe obuka zaposlenih i transformisati organizaciju, a biće osnovano i novo radno mesto Direktora digitalnih operacija odgovornog za unakrsno poslovanje sektora.
Povećanje agilnosti će biti ključni faktor uspeha za kompaniju Henkel u veoma nestabilnom i dinamičnom poslovnom okruženju. To podrazumeva energične i osnažene timove, najkraće vreme od osmišljavanja do plasiranja proizvoda kroz bolje predviđanje potreba potrošača i klijenata, kao i pametne i pojednostavljene procese rada.

Kako bi finansirao rast, Henkel će uvesti nove pristupe u cilju optimizacije podele resursa, fokusiraće se na upravljanje neto prihodima, povećaće efikasnost svojih struktura i nastaviće da širi svoju organizaciju globalnog lanca snabdevanja. Zajedno, ove inicijative će doprineti daljem poboljšanju profitabilnosti i omogućiti kompaniji Henkel da finansira svoje ambicije rasta do 2020. godine i nadalje.

Stvaranje održive vrednosti
Henkel je postavio jasne ciljeve za povećanje efikasnosti svojih resursa poput stvaranja veće vrednosti sa manje resursa. Definisane su ambiciozne smernice u održivosti, što će rezultirati sveukupnim poboljšanjem efikasnosti od 75 odsto do 2020. godine, u odnosu 2010. godinu. Angažovanjem svih zaposlenih u kompaniji Henkel na globalnom nivou da budu ambasadori održivosti u odnosu sa klijentima i potrošačima, poslovni partneri i društvo će biti pokretači liderstva održivosti kompanije Henkel.