PepsiCo pokrenuo Agendu održivosti do 2025

PepsiCo poslovanje sa svrhom

Kompanija PepsiCo, Inc. najavila je ambicioznu globalnu agendu održivosti kreiranu da podstakne trajni poslovni rast na način koji uvažava potrebe potrošača i društva.

Platforma Poslovanje sa svrhom za predstojeću deceniju fokusira se na tri osnovna prioriteta: pružanje doprinosa boljem zdravlju i većem blagostanju putem proizvoda koje prodaje; zaštita planete i zajednica u kojima posluje, i osnaživanje ljudi širom sveta. Nove inicijative kompanije predstavljaju nastavak decenijske posvećenosti pionirskoj viziji pokrenutoj 2006. godine i utemeljenoj na osnovnom uverenju da je poslovni uspeh neodvojivo povezan sa održivošću sveta koji delimo.

Napori kompanije uključuju određene ciljeve do 2025. godine u pogledu nastavka transformacije portfolija proizvoda hrane i pića kompanije PepsiCo, doprinosa održivijem globalnom sistemu proizvodnje hrane i pružanja pomoći u ostvarivanju napretka lokalnih zajednica.

Da bi uspele u današnjem nestabilnom i promenljivom svetu, korporacije moraju da rade tri stvari izuzetno dobro: da se fokusiraju na ostvarivanje vrhunskih finansijskih rezultata, da to rade na način koji je održiv tokom vremena i da reaguju na potrebe društva”, rekla je Indra Nuji, predsednica i generalna direktorka kompanije PepsiCo. „Tokom deset godina koncept Poslovanja sa svrhom nam je dokazao šta je moguće kada kompanija istovremeno radi dobro i čini dobro. Stvorili smo značajnu vrednost za akcionare i istovremeno preduzeli važne korake u pogledu ekoloških, zdravstvenih i društvenih prioriteta širom sveta. Poduhvat kompanije PepsiCo daleko je od završenog, a nove ciljeve smo kreirali tako da nadograđuju naš napredak i da proširuju naše napore”, dodala je Nuji. „Naši obnovljeni ciljevi formirani su u saradnji sa mnogim vodećim svetskim stručnjacima i institucijama. Napravili smo preciznu mapu naših planova u skladu sa Ciljevima održivog razvoja UN, kako bi podržali širenje zajedničke globalne agende. Kompanije kao što je PepsiCo imaju neverovatnu priliku – kao i odgovornost – ne samo da stvaraju profit, nego i da to čine na način koji svet čini boljim mestom.

Planovi kompanije potkrepljeni su aktuelnim naučnim istraživanjima, očekivanjima potrošača i dijalogom sa ključnim akterima, kao i Agendom održivog razvoja do 2030. Ujedinjenih Nacija. Ambicija kompanije PepsiCo jeste da u odgovarajućoj meri omogući kvalitetniju ishranu tako što će nastaviti da razvija širi portfolio hrane i pića i povećava dostupnost hranljivih proizvoda odličnog ukusa. Pored toga, ambicija kompanije jeste da smanji ekološki otisak sistema proizvodnje hrane kroz operativnu efikasnost i mobilizaciju dobavljača i poslovnih partnera. Kompanija podržava Pariški klimatski sporazum i fokusirana je na smanjenje uticaja na životnu sredinu. Kroz platformu Poslovanje sa svrhom, kompanija PepsiCo će nastaviti da osnažuje ljude i društveni razvoj kroz sve svoje operacije, lanac snabdevanja i zajednice. Kompanija sprovodi nove inicijative sa ciljem promovisanja raznolikosti svoje globalne radne snage, pružanja podrške napredovanju žena i podsticanja društvenog i ekonomskog razvoja u zajednicama širom sveta.

Poslovanje sa svrhom

Ciljevi Agende održivosti do 2025.

  • Nastavak transformacije portfolia proizvoda kroz ponudu zdravije hrane i pića, smanjenje uticaja na životnu sredinu i osnaživanje ljudi širom sveta
  • Očekuje se da će do 2025. najmanje dve trećine PepsiCo pića imati 100 kalorija uz pojačani fokus na proizvode bez kalorija i na niskokalorične proizvode
  • Cilj je da se do 2025. za 15 odsto poboljša efikasnost upotrebe vode u direktnom lancu poljoprivrednog snabdevanja štedeći ukupnu količinu vode koja se koristi u proizvodnim operacijama kompanije PepsiCo
  • Do 2030. za 20 odsto smanjiti emisiju gasova staklene bašte duž celog kompanijskog lanca vrednosti, uključujući poljoprivredno snabdevanje
  • Kroz partnerstvo sa PepsiCo fondacijom planira se investicija od 100 miliona dolara u cilju podrške inicijativama čiju će pomoć primiti najmanje 12,5 miliona žena i devojčica širom sveta

O kompaniji PepsiCo

Potrošači uživaju u PepsiCo proizvodima milijardu puta dnevno u više od 200 zemalja i oblasti širom sveta. Kompanija PepsiCo je tokom 2015. ostvarila neto prihod u iznosu od više od 63 milijarde USD, što je podstaknuto usklađenim portfolijem hrane i pića koji uključuje brendove Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker i Tropicana. Portfolio proizvoda kompanije PepsiCo sadrži širok spektar ukusne hrane i pića, uključujući 22 brenda od kojih svaki generiše više od 1 milijarde USD u procenjenoj godišnjoj maloprodaji.