„Srbija Kargo“ ostvario dobit u prvom kvartalu ove godine

Kargo voz

Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, koje je osnovano 10. avgusta 2015. godine, u prvom kvartalu ove godine ostvarilo je dobit od oko 40 miliona dinara.

Na taj način nastavljen je pozitivan trend iz 2015. godine, kada smo od dana osnivanja do 31. decembra ostvarili dobit od oko 103 miliona dinara. Iako se u prvom kvartalu u godini kod prevoza robe železnicom očekuju nešto slabiji rezultati, dobit smo ostvarili zahvaljujući povećanju prihoda u odnosu na planirane za 148 miliona dinara, ali i smanjenjem troškova goriva i energije za 79 miliona dinara, troškove održavanja za 115 miliona dinara, troškova zaposlenih za 39 miliona dinara, a troškova zadržavanja stranih vagona za 66 miliona dinara, - izjavio je dr Miroljub Jevtić, v.d.generalni direktor „Srbija Karga“ Medija centru „Železnica Srbije“ a.d..

U ovom trenutku pored „Srbija Karga“ još deset operatera licencirano je za organizaciju železničkog saobraćaja, pa ovu kompaniju očekuje u narednom periodu teška i neizvesna tržišna utakmica. Prema Jevtićevim rečima, nesporno je da će novi operateri u teretnom železničkom saobraćaju pokušati da preuzmu jedan deo prevoza koji sada obavlja „Srbija Kargo“, kao što je i nesporno da će „Srbija Kargo“ naći načine da i u novim uslovima opstane i ostvari profit, što je i osnovni zadatak „Srbija Karga“ koji mu je poverila Vlada Republike Srbije.

Brzina prevoza robe jedna je od pretpostavki efikasnijeg i ekonomičnijeg tržišnog poslovanja „Srbija Karga“ i element kvaliteta na kome se gradi komparativna transportna prednost, pa je ova kompanija već na graničnim prelazima Dimitrovgrad i Subotica, u saradnji sa carinom, skratila vreme obrade dokumenata sa doskorašnjih deset sati na svega 45 minuta. Pored toga, operativnim radom je dodatno ubrzan prevoz tereta železnicom. Skraćeni carinski postupak će uskoro biti uveden i u stanicama Šid, Preševo i Prijepolje.