Vesti iz trgovine

InnokargoAkcionarsko društvo za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ i kompanija „SMART CORPORATION“ iz Slovačke, predstavile su najsavremenije „INNOFREIGHТ“ teretne vagone za prevoz kontejnera.

- Ovi vagoni, koji predstavljaju tehnološku novinu, doprineće skraćenju vremena prevoza i smanjiti troškove zadržavanja stranih kola na srpskim prugama.Upravo je to i cilj da se zadovolje potrebe i zahtevi klijenata, naročito kada je reč o vremenu prevoza, - istakao je dr Miroljub Jevtić, generalni direktor „Srbija Karga“ i dodao da su ovi vagoni već počeli da saobraćaju od Dimitrovgrada do Subotice i da je vreme prevoza 16 do 18 sati.

Novi vozovi će kroz Srbiju saobraćati na pravcu Dimitrovgrad – Subotica. Godišnje će kroz našu zemlju prolaziti oko 200 ovakvih vozova, a prihod koji će na osnovu tog prevoza ostvariti „Srbija Kargo“ na godišnjem nivou iznosi oko 2 miliona evra.

-U protekloj godini „Srbija Kargo“ je poslovao bez subvencija države i iskazao je profit, što je i bio cilj reformi, od 30 miliona dinara, naglasio je generalni direktor novoformirane železničke kompanije dr Miroljub Jevtić.

Vlasnik slovačke kompanije „SMART CORPORATION“ Mario Mataš je istakao da ovi vagoni omogućavaju najmoderniji način prevoza robe na evropskim prostorima, pre svega zbog svoje efikasnosti, brzine i isplativosti.
Proizvedeni su u decembru 2015. godine i prvi put saobraćaju srpskim prugama i u ovom delu Evrope.

Svaki od vagona prevozi po šest kontejnera, a za razliku od klasičnog kontejnerskog prevoza, zahvaljujući novom sistemu, istovar je 10 puta brži nego do sada. Na evropskim prugama, inače, saobraća oko 200 ovakvih vagona, od kojih slovačka kompanija u svom voznom parku poseduje 40.

-Zahvaljujući predanosti „Srbija Karga“ da se ovaj projekat realizuje, u regionu Jugoistočne Evrope omogućeno je uvođenje ovog najsavremenijeg prevoza robe na srpskim prugama, a „Srbija Kargo“ je dobila priliku da od mlade kompanije postane lider u prevozu robe u Evropi, rekao je Mataš. Ovakav vid prevoza robe pruža i nove prilike za implementaciju ne samo u tranzitnom saobraćaju, već i u unutrašnjem, što može doprineti prevozu većih količina robe, dodao je on.

Pripremio: Žarko Grozdanić