TUŠ: reprogram, stečaj ili novo preduzeće?

Planet Tus

Slovenačka trgovačka kompanija Tuš, koja je u vlasništvu najbogatijeg slovenca Mirka Tuša, dugi niz godina se bori sa dugovanjima koje ima prema bankama i dobavljačima.

Kako stvari stoje, sudbina nekada jednog od većeg trgovinskog lanca na Balkanu mogla bi uskoro da bude poznata. Trenutna dugovanja koja Tuš ima prema bankama iznose 380 miliona evra, dok su prema dobavljačima oko 122 miliona. Slovenačka Vlada trenutno razmatra mogućnost, da ovaj lanac transformiše u novo "poslovno preduzeće", u kome bi udeo u njemu imalo oko 200.000 građana. Ekonomisti Bogomir Kovač i Ales Kuhar, izradili su studiju o ekonomskoj opravdanosti transformacije Tuša u "potrosačko preduzeće". Druga dva scenarija za ovaj lanac jesu da se pronađu sporazumi sa bankama o reprogramu dugova i stečaj ili prodaja, ipak, preoblikovanje Tuša u novo "potrošačko preduzeće", trenutno je najoptimalnije rešenje. U analizi koja je rađena, predviđa se da bi se do 200.000 građana Slovenije moglo pridružiti novom preduzeću, što je oko trećina svih članova Tuš kluba lojalnosti.

Podsetimo, slovenački lanac se 2011. godine povukao sa tržišta Srbije, kada se u njegove supermarkete uselila tadašnja Idea, današnji Mercator S. Četiri godine nakon toga, Tuš se povlači i sa tržišta Bosne i Hercegovine. Sud u Bihaću je nad ''Tuš Trade Bihać'' pokrenuo stečajni postupak od čega su se najviše plašili dobavljači, čija su potraživanja bila oko 10 miliona KM. Tuš u Bosni nije imao dovoljno imovine u svom vlasništvu kako bi izmirio dugovanja, jer je većina imovine bila u robi. Slovenci još iz ranijeg perioda poseduju plac u Kragujevcu za koji su se interesovali pre dve godine, kako bi na njemu izgradili hipermarket, ali im problemi u nerešenim imovinsko-vlasničkim odnosima to nisu dozvoljavali. U trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi ovaj trgovac, malo je za očekivati da bi opet mogao da bude prisutan i u Srbiji.

Pripremio: Žarko Grozdanić