Vesti iz trgovine

Metro Cash & Carry Metro Grupa predstavila je rezultate poslovne godine 2014/15. godine u kojoj je ostvarila rast "like-for-like" prodaje za 1,5%, dok je operativna dobit (EBIT pre posebnih stavki) iznosila 1,5 milijardi evra.

Finansijska 2014/15 godina bila je istovremeno i veoma intenzivna i izuzetno uspešna faza u transformaciji METRO Grupe. Pored toga što je okončala ključne mere u okviru svog portfolija prodajom Galeria Kaufhof, kompanija je nastavila sa pozitivnim trendom u pogledu svog operativnog poslovanja. Modernizacija kompanije omogućila je više autonomije u planiranju poslovne strategije i u prilagođavanju poslovanja lokalnim potrebama.

U 2014/15 like-for-like prodaja Metro Grupe porasla je za 1.5%, a operativna dobit (EBIT pre posebnih stavki) iznosi 1,5 milijardi EUR, čime je Metro Grupa značajno nadmašila uporednu prošlogodišnju cifru od 1,4 milijardi EUR. U skladu sa tim, kompanija je ispunila svoje postavljene ciljeve za prodaju i zaradu tokom ove finansijske godine. „Uspeh transformacije METRO Grupe jasno je evidentan u kontekstu operative“, izjavio je Olaf Koch, Predsednik Upravnog odbora METRO Grupe. "Postigli smo održivi, pozitivan razvoj prodaje za METRO Cash & Carry i Media-Saturn, a nastavićemo da sledimo postavljenu strategiju i u poslovnoj godini 2015/2016, sa još većim fokusom na potrebe naših klijenata. Dodatno, radićemo na preuređenju i modernizaciji distributivnih centara i prodajnih linija, a iskoristićemo i prednosti akvizicija tražeći nove prilike za ekspanziju", dodao je gospodin Koch.

METRO Cash & Carry na globalnom planu u poslovnoj godini 2014/15. ostvario je rast prodaje od 0,9%, a značajno smanjenje neto duga kompanije donelo je i dodatne mogućnosti za nove investicije.