Arčelik grupa, proizvođač brenda Beko, dobila AA rejting održivosti

Beko

Arčelik grupa, jedna do vodećih kompanija u globalnoj industriji kućnih aparata i majka-kompanija brenda Beko, dobila je AA rejting po MSCI (Morgan Stanley Capital International) globalnom indeksu održivosti.

Kompanija je dobila rejting „iznad proseka“ u ekološkim kategorijama „elektronskog otpada“, „čiste tehnologije“ i društvenog pitanja „Radnih standarda u okviru lanca snabdevanja“, kao i rejting Zelene kompanije (Green – G) po MSCI Monitoru ekološkog, društvenog i upravljačkog (ESG) uticaja.

Hakan Bulgurlu, generalni direktor Arčelik grupe je ovim povodom izjavio: „Našom vizijom održivosti stremimo ka unapređenju poslovanja na društvenom, ekološkom i ekonomskom polju, kao i inovativnih procesa koji stvaraju vrednost za celokupno poslovanje naše grupe. Korporativne politike i strategije u Arčeliku su formirane u skladu sa principima održivosti, dok je sveobuhvatno praćenje performansi sastavni deo naših ciljeva održivosti,tj. poslovnih ciljeva.“

„ESG rejting može igrati važnu ulogu u postavljanju repera i podsticanju napretka u širokom spektru oblasti: energetska efikasnost i smanjenje emisije CO2, zdravlje i bezbednost na radu i ljudska prava, široka raznovrsnost i kvalitet održive strategije“ rekao je Bulgurlu i dodao da su vodeći pogoni za recikliranje elektronskog otpada, koji su postavljeni od strane Arčelika u Eskišehiru i Boluu u Turskoj, predstavljali glavne pokretače za dobijanje ovako visokog rejtinga.

Beko je drugi najveći evropski brend bele tehnike i brend sa najbržim rastom u ovom sektoru. Internacionalni je brend kućnih aparata Arčelik grupe, koja ima 14 fabrika za proizvodnju bele tehnike sa dvadeset i šest hiljada zaposlenih širom sveta i predstavništvima u dvadeset i sedam država. Arčelik nudi proizvode i usluge za 10 brendova (Arčelik, Beko, Grunding, Defi, Arktik, Blomberg, Elektrabregenz, Leisure, Flavel i Altus) u 130 zemalja. Shodno tome, Arčelik Grupa je prošle godine ostvarila konsolidovani promet u iznosu od 4,3 milijarde evra i zabeležila rast od 13%, navodi se u saopštenju kompanije.

O MSCI ESG:

MSCI ESG rejting se određuje na osnovu kvalifikacija kompanije po pitanju životne sredine, njenih klijenata, ljudskih prava i društva, prava zaposlenih, upravljanja i lanca snabdevanja.

Proizvode i usluge kompanije MSCI ESG Research, koja je jedna od vodećih svetskih kompanija koja objavljuje ekološke, društvene i upravljačke rejtinge, pažljivo nadgledaju korporativni investitori i menadžeri fondova.