Saopštenja za medije trgovinskih i drugih kompanija u Srbiji

Intervju sa Marijom Mitrović, direktorkom Trag fondacije

Više
5 godina 2 meseci pre - 5 godina 2 meseci pre #1849 od Zarko


Trag fondacija tokom prethodnih dvanaest godina nagrađuje najblistavije primere dobročinstva u Srbiji. Nijedan pojedinac ne raste potpuno sam, tako da nijedna kompanija ne može da napreduje ako društvo u kom se nalazi nije srećno, zbrinuto i puno zadovoljnih ljudi. Zato je Trag fondacija 2007. godine počela da dodeljuje nagradu sa ciljem da javno istakne sve one sve one koji doprinose stvaranju ovakvog društva – to je VIRTUS nagrada za filantropiju.

Ko sve može da bude dobitnik ove nagrade?
Dobitnike bira nezavisni žiri među nominacijama onih koji su podržali neprofitna udruženja i dobrotvorne akcije i na sveobuhvatan način doprineli razvoju filantropije u Srbiji tokom prethodne godine.To mogu da budu pojedinci, mala i srednja preduzeća ili domaće i strane kompanije. Jedan od ključnih kriterijuma je da su pružili pomoć lokalnim zajednicama u kojima žive ili posluju na način koji je omogućio trajnu promenu i napredak.

Da li broj ljudi i preduzeća koja učestvuju u filantropskim akcijama u Srbiji raste?
Veoma smo zadovoljni činjenicom da je krug filantropa u Srbiji porastao od prve godine kada smo dodelili VIRTUS nagrade. Sve je više ulaganja koja imaju potencijal da trajno unaprede zajednice u kojima ovi dobrotvori žive i rade, a i raznovrsnost darodavaoca je sve veća. Kada smo ustanovili nagradu, u polje filantropijesu maltene isključivo ulagale strane kompanije, a danas je sve više ljudi velikog srca, kao i malih i srednjih preduzeća koja pronalaze načine da daju svoj doprinos.
Sve ovo je doprinelo tome da se stavovi građana prema dobrotvornim akcijama menjaju i postaju pozitivniji. Sve je više darodavaoca i sve više ljudi smatra da ličnim doprinosom, koliki god on bio, mogu da naprave velike pozitivne promene u nečijem životu.U kojoj meri su sami građani spremni da daju u dobrotvorne svrhe?
Praksa pokazuje da značajan broj ljudi učestvuje u filantropskim akcijama. Dve trećine građana je istaklo da je u prošlosti učestvovalno u akcijama za opšte dobro, a najučestalije vrste donacija dolaze upravo od građana. U proteklih par godina ljudi u Srbiji su pokazali spremnost da pruže pomoć ugroženim delovima stanovništva, porodicama i pojedincima, kao i onima kojima je neophodna zdravstvena pomoć. Najzastupljenije donacije idu ka ovim kategorijama stanovništva, ali daje se i za inicijative iz oblasti zaštite životne sredine, pomoći ženama žrtvama nasiljai obrazovanja talentovanih učenika i studenata.

Na koji način ljudi najviše vole da doprinose dobrotvornim akcijama?
Najviše donacija je dato onim akcijama kojima se omogućuje lečenje ljudi i dece koji ne mogu da ga priušte, kao i onima kojima je neophodno lečenje u inostranstvu. Tu se iskazuje potreba da se pomogne bolesnima koja je izražena i tokom prethodnih godina. Postoji i jaka potreba da se pomogne drugim ugroženim kategorijama stanovništva kao što su deca sa invaliditetom i deca i mladi bez roditeljskog staranja.
Istovremeno, građani izražavaju potrebu da znaju više o rezultatima akcija koje su podržali. Informacije o celokupnom toku ovih akcija čini građane zadovoljnijim svojim doprinosom i motivisanijim da se ponovo uključe. Građani takođe žele da im se doniranje maksimalno olakša. Najčešće doniraju SMS-om ili na licu mesta, na događajima koji su posvećeni prikupljanju sredstava za rešavanje određenih pitanja.
Najzastupljenije su donacije u novcu i materijalnim dobrima, zatim u pružanju besplatnih stručnih usluga iz svoje struke. Praksa volontiranja postoji, ali o njoj još uvek nemamo dovoljno podataka tako da se o ovim akcijama uglavnom informišemo putem prijava za VIRTUS nagradu i društvenih mreža.

U kojim se kategrijama dodeljuje nagrada?
VIRTUS nagrada za 2018. godinu biće dodeljena u pet glavnih kategorija:Glavna nagrada za doprinos kompanije na nacionalnom nivou, Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje, Nagrada za malo i srednje preduzeće, Nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora, kao i Nagrada za individualni doprinos filantropiji.
Pored ovih kategorija, žiri svake godine inspirisan pristupima pitanju davanja za opšte dobro, dodeli nagrade u nekoliko specijalnih kategorija.
Prijava za ovogodišnji konkurs počela je 21. januara i trajaće sve do 19. februara 2019. godine. Više informacija o prijavi i samoj nagradi možete pronaći na sledećem linku: www.tragfondacija.org/virtus
Last edit: 5 godina 2 meseci pre by Zarko.

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.