× Saopštenja za medije trgovinskih i drugih kompanija u Srbiji

Henkel beleži rast prodaje

Više
5 godina 6 meseci pre #1803 od Zarko
Henkel beleži rast prodaje je kreirao Zarko


„Na krilima snažnog organskog rasta, Henkel je ostvario dobar razvoj u drugom kvartalu uprkos značajnim negativnim uticajima valutnih kretanja i višim cenama materijala. Podigli smo kvartalnu prodaju na najviši nivo ikada, dodatno smo poboljšali EBIT maržu i ostvarili smo najveću kvartalnu korigovanu zaradu u istoriji“, rekao je generalni direktor kompanije Henkel, Hans Van Bajlen (Hans Van Bylen) i dodao: „Sektor Adhezivi Tehnologije je ostvario veoma snažan organski rast, sektor Deterdženti i kućna hemija je zabeležio dobar rast, a sektor Beaty Care je takođe poslovao u plusu“.

Sa 5,143 milijardi evra, prodaja je u drugom kvartalu 2018. godine dostigla novi rekordni nivo i ostvaren je nominalni rast od 0,9 odsto u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine. Organska prodaja, koja ne uključuje uticaj valutnih kretanja i akvizicije/divesticije, imala je snažan rast od 3,5 odsto. Doprinos akvizicija i divesticija je iznosio 3,5 odsto. Ovo donosi ukupan rast od 7 odsto. Valutna kretanja su imala negativan uticaj na prodaju od -6,1 odsto. Korigovani operativni profit (EBIT) je zabeležio rast od 1,8 odsto, sa 909 miliona evra u istom kvartalu prošle godine na novi rekordan nivo od 926 miliona evra. Korigovani prihod od prodaje (EBIT) porastao je za 0,2 odsto, na 18,0 odsto. Sa 6,3 odsto, neto obrtni kapital kao procenat prodaje je bio iznad nivoa iz drugog kvartala 2017. godine (5,2 odsto). Rast prodaje je takođe potpomognut dvocifrenim rastom digitalne prodaje na nivou grupe, kao rezultat snažnih rezultata u sektorima proizvoda široke postrošnje. Korigovani prinos po prioritetnim akcijama (EPS) porastao je za 1,9 odsto, sa 1,55 evra na 1,58 evra. Valutna kretanja imala su negativan uticaj na EPS od -5,8 odsto. Korigovani prinos po prioritetnim akcijama, ne obuhvatajući uticaj promena kursa stranih valuta, porastao je za 7,7 odsto.
Učinak poslovnih sektora

Poslovni sektor Adhezivi Tehnologije ostvario je vrlo snažan organski rast prodaje od 5,2 odsto u drugom kvartalu. Poslovni sektor Beaty Care zabeležio je pozitivan organski rast prodaje od 0,4 odsto. Poslovni sektor Deterdženti i kućna hemija ostvario je pozitivan organski rast prodaje od 2,9 odsto u drugom kvartalu.

Snažan poslovni učinak u prvoj polovini 2018. godine
U prvoj polovini 2018. godine, prodaja je dostigla 9,978 milijardi evra. Organski rast prodaje, koji ne obuhvata uticaj promena kursa stranih valuta i akvizicije/divesticije, iznosio je 2,3 odsto. Uticaj promena kursa stranih valuta doveo je do pada prodaje od 7,4 odsto. Korigovani operativni profit zabeležio je rast od 0,3 odsto, sa 1,763 milijardi evra na 1,768 milijardi evra. Korigovani prinos od prodaje porastao je sa 17,4 na 17,7 odsto. Korigovani prinos po prioritetnim akcijama zabeležio je rast od 1,7 odsto, sa 2,96 evra na 3,01 evra. Valutna kretanja imala su negativan uticaj na EPS od 6,1 odsto. Korigovani prinos po prioritetnim akcijama, ne obuhvatajući uticaj promena kursa stranih valuta, porastao je za 7,8 odsto.

Izmenjena prognoza za fiskalnu 2018. godinu
Henkel je ažurirao svoju prognozu za fiskalnu godinu 2018. godinu. Kompanija potvrđuje svoja očekivanja organskog rasta prodaje od 2 do 4 odsto na nivou Henkel grupe. Henkelova očekivanja po pitanju organskog rasta su sada 4 do 5 odsto za poslovni sektor Adhezivi Tehnologije, sa prethodnih 2 do 4 odsto. Kada je u pitanju sektor Deterdženti i kućna hemija, Henkel i dalje očekuje rast u rasponu od 2 do 4 odsto. U poslovnom sektoru Beaty Care, Henkel nastavlja da očekuje pozitivan organski rast prodaje od 0 do 2 odsto.

Ovaj dokument sadrži predviđanja koja su zasnovana na trenutnim procenama i pretpostavkama donetim od strane menadžmenta kompanije Henkel AG & Co. KGaA. Ova predviđanja su okarakterisana upotrebom izraza kao što su očekivati, nameravati, planirati, predviđati, pretpostavljati, verovati, proceniti, očekivati itd. Takve izjave ni u kom pogledu ne treba prihvatati kao garanciju da će se ta očekivanja ispuniti. Budući učinak i zaista postignuti rezultati od stane Henkel AG & Co. KGaA kompanije i svih njenih delova zavise od brojnih rizika i neizvesnosti te se stoga mogu materijalno razlikovati od predviđanja. Mnogi od ovih faktora su van Henkelove kontrole i ne mogu se unapred precizno odrediti, kao što su buduća ekonomsko okruženje i potezi konkurencije i ostalih aktera na tržištu.

O Henkelu
Henkel posluje u svetu sa dobro izbalansiranim i diversifikovanim portfoliom. Kompanija je na vodećoj poziciji sa svoje tri poslovne jedinice u poslovanju sa industrijom i potrošačima zahvaljujući snažnim brendovima, inovacijama i tehnologijama. Poslovna jedinica Adhezivi Tehnologije kompanije Henkel je globalni lider na tržištu lepkova - u svim segmentima industrije širom sveta. U poslovnim jedinicama Deterdženti i kućna hemija i Kozmetika, Henkel drži vodeću poziciju na mnogim tržištima i u mnogim kategorijama širom sveta. Henkel je osnovan 1876. godine, a sada iza sebe ima više od 140 godina uspeha. U 2017. godini Henkel je objavio da su prodaja dostigla 20 milijardi evra i da je ostvaren korigovana operativna dobit od oko 3,5 milijarde evra. U ukupnoj prodaji vodećih brendova tri poslovne jedinice kompanije – Loctite, Schwarzkopf i Persil – ostvareno je 6,4 milijarde evra. Henkel zapošljava više od 53.000 ljudi širom sveta - u strastvenom i veoma raznovrsnom timu, koga ujedinjuje snažna kultura kompanije, zajednički cilj stvaranje održive vrednosti i zajedničke vrednosti. Kao prepoznat lider u održivosti, Henkel drži vodeću poziciju prema mnogim međunarodnim indeksima i listama. Henkelove prioritetne akcije su izlistane u nemačkom indeksu DAX

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

U pogonu je Kunena Forum