Vesti iz trgovine

PKS i Coca-ColaDelegacija Privredne komore Srbije, predvođena predsednikom Komore, Markom Čadežom, posetila je Coca-Cola sistem.

Ovom prilikom sistem je predstaviio planove poslovanja i daljeg razvoja u Srbiji, kao i novootvoreni regionalni Centar za sokove u koji je tokom 2015. godine investirano preko 7 miliona evra.

"Razgovarali smo o veoma konkretnim stvarima. Coca-Cola je strateški važan partner srpske ekonomije i kompanija koja ne doprinosi samo poslovanju unutar jednog tržišta i ne upošljava samo direktno radnike već dobar deo, oko 11.000 radnih mesta, je vezano za Coca-Colu indirektno kroz lanac dobavljača", rekao je Čadež.

PKS u Coca-Cola sistemu

“Coca-Cola Sistem u Srbiji posvećen je unapređenju poslovnog ambijenta. U okviru brojnih poslovnih udruženja dajemo svoj doprinos razvoju ekonomije donoseći iskustva i najbolju praksu sa inostranih tržišta. Privrednu komoru Srbije prepoznali smo kao jednog od nosilaca unapređenja konkurentnosti domaće privrede, te svakako planiramo da našu saradnju dodatno ojačamo. Kao posvećeni partneri, težimo još višem stepenu predvidivosti poslovnog okruženja i dijaloga, što je ključan preduslov za dalje investiranje i razvoj”, izjavio je Aleksandar Ružević, generalni direktor Coca-Cola Hellenic Srbija.

Coca-Cola sistem zapošljava oko 1.200 ljudi i sarađuje sa preko 4.000 direktnih partnera, a indirektno sa 37.000 poslovnih subjekata širom Srbije. Direktna dodata vrednost koju Coca-Cola sistem stvara iznosi 28 miliona evra, a indirektno, kroz lanac vrednosti koji kompanija kreira, ova vrednost iznosi čak 224 miliona evra.