Bankrotirao poznati grčki lanac elektronike "Elektroniki"

Elektroniki

Nekada prisutan i u Srbiji ( Elektroniki ) i jedan od najvećih prodavaca elektronike na grčkom tržištu, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, proglasio je bankrot nakon čega su svi objekti ovog lanca zatvoreni.

Uprkos svim naporima, menadžment kompanije ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Atina S.A. bio je prinuđen na ovakav potez nakon neuspelih pregovora sa bankama i dobavljačima kao i nastavku slabljenja kupovne moći stanovništva. Biznis plan koji je donet početkom 2015. godine za oporavak kompanije, nije doneo zadovoljavajuće rezultate. Nakon što su iscrpjene sve moguće opcije, kompanija je bila primorana na donošenje najbolnije odluke. Ministarstvo rada Grčke održalo je nekoliko sastanaka kako bi se pronašlo prihvatljivo rešenje za zaposlene.

Kompanija u vlasništvu porodice Stroutsis je do pre 20 godina posedovala samo sedam robnih kuća, nakon čega kreće snažna ekspanzija i širenje na matičnom, srpskom i kiparskom tržištu.

Pripremio: Žarko Grozdanić