Austrijski "Baumax" odlazi iz Mađarske

Baumax

Trgovinski lanac "Baumax" se odlučio se na veliki korak - odlazak sa mađarskog tržišta.

To podrazumeva postepeno zatvaranje svih četrnaest centara koje poseduje u toj državi. Naime, "Baumax" se odlučio na ovakav postupak jer se oslonio na novi marketinški koncept "Tulin" koji se sastoji od plana da se u Češkoj i Slovačkoj pokrene online shop, a u Austriji da se uvede pružanje usluga.

"Baumax" je trgovinski lanac specijalizovan za prodaju materijala i alata u oblasti gradnje, stanovanja, baštenstva... Poseduje 128 centara u šest zemalja od kojih se 65 nalazi u Austriji. 2014.godine se povukao iz Turske i prodao filijale u Rumuniji i Bugarskoj.

Lokacije koje je ovaj trgovinski lanac posedovao preuzeće lanac nameštaja "XXXLutz".