Vesti iz trgovine
imlek-logoVrhovni kasacioni sud u Beogradu poništio je rešenje Komisije za zaštitu konkurencije kojim je Imleku i Mlekari Subotica utvrdjena zloupotreba dominantanog polozaja na tržištu otkupa sirovog mleka. 

Kako se navodi u saopštenju Danube Foods Group-e u čijem sastavu su Industrija mleka Imlek i Subotička mlekara, mlekarama će biti vraćeno tri miliona evra novčane kazne uvećanih za iznos kamate.
Upravni sud Srbije je nakon preispitivanja prvobitne presude, doneo odluku kojom se poništava rešenje Saveta Komisije za zaštitu konkurencije kojim je utvrdjeno da su mlekare zloupotrebile dominantan položaj.