Vesti iz trgovine

SwedMilk-SMALLTurska kompanija “Sutaš” je potencijalni kupac mlekare “Swedmilk” iz Skoplja.

Prema nezvaničnim podacima predstavnici ove turske kompanije su već bili na pregovorima o kupovini mlekare “Swedmilk”u Skoplju.

Tada su obećali da će dostaviti ponudu na konkursu koji uskoro treba da bude objavljen.

Sutaš je pored mlekare bio zainteresovan i za ulaganje u farmu stočne hrane.
Farmeri iz Swedmilk-a, potvrdili su da su se susreli sa predstavnicima Sutaš-a, ali su bili rezervisani oko ishoda inicijative.

U avgustu prošle godine na javnom nadmetanju,najveći poverilac, Tutunska banka, pokušala je da proda mlekaru, zemljište i deo opreme za 7,5 miliona evra, ali nije bilo zainteresovanih kupaca.

Ovaj put će se izmeniti uslovi konkursa.