Vesti iz trgovine
kamion-tovarPrivredna komora Srbije (PKS), Uprava carina i Međunarodna unija drumskih transportera (IRU) potpisali su Memorandum o o korišćenju savremenih informacionih tehnologija u tranzitu robe i teretnih vozila, što će unaprediti drumski saobraćaj kroz Srbiju.

Cilj potpisivanja Memoranduma predstavlja potvrdu spremnosti sve tri strane da razvijaju i unapređuju saradnju radi olakšanog poslovanja korisnika TIR sistema. TIR sistem u okviru Međunarodne unije, drumskih transportera predstavlja garantni lanac za olakšavanje tranzita robe. Prema rečima generalnog sekretara ove organizacije Martina Marmeja cilj je da se unapređuje korišćenje informacionih tehnlogija i razmena
podataka sa upravama carina putem elektronskih preddeklaracija od strane prevoznika. Na taj način se izbegava kontrola robe na carinama i taj postupak postaje efikasniji. Kako je precizirao Marme, roba se kontroliše na polasku i dolasku. Svako ko prevozi robu mora da ispuni elektronsku deklaraciju i tačno navede sadržaj koji prevozi. Na osnovu toga, u daljem postupku, vrši se procena rizika da li će se određeni transport pregledati ili ne.
Predsednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin izjavio je da potpisivanje Memoranduma obezbeđuje veću efikasnost u prevozu i tranzitu robe kroz Srbiju, odnosno, manje zadržavanje na graničnim prelazima. Istovremeno, na taj način, će se ostvariti bolji kvalitet ali i sigurnost samog transporta. Značajno je, kako je precizirao Bugarin, da je potpisivanjem ovog Memoranduma došlo do povećanja garantnog iznosa sa 50 hiljada dolara na 60 hiljada evra, što predstavlja povećanje od gotovo 60 odsto premija osiguranja. Na taj način stvaraju se uslovi za ozbiljno unapređenje transporta robe, kao i tranzita, povećava se odgovornsot a sigurnost u poslovanju svakako dobija na značaju, rekao je Bugarin.
Direktor Uprave Carina Srbije Predrag Petronijević, ocenio je da Memorandum doprinosi jačanju unutrašnjih kapaciteta i približivanju Srbije Evropi i svetu. Opredeljenje Uprave carine Srbije je da bez obzira kakva će se odluka ovih dana doneti u Briselu, vezano za kandidaturu Srbije, ova institucija ostaje posvećena reformama i dostizanju evropskih standarda u oblasti rada carine.
TIR sistem je zastupljen u 72 zemlje na pet kontinenta, a sam dolazak generalnog sekretara Međunarodne unije drumskih transportera Martina Marmeja u Srbiju je potvrda da je međunarodna zajednica prepoznala prostor Srbije kao bitan tranzitni deo međunarodnih koridora.