Vesti iz trgovine
Sudski_portalPrezadužena preduzeća u Srbiji više neće moći da prikrivaju svoje dugove i time vršiti prevare sa novim potencijalni poslovnim partnerima. Podaci o dugovanjima kompanija moći će se proveriti preko interneta u Jedinstvenoj bazi podataka o izvršnim dužnicima, ukucavanjem imena ili matičnog broja fizičkog ili pravnog lica.

Tako će svaki građanin Srbije moći da preko Portala sudova Srbije(www.portal.sud.rs)proveri platežnu sposobnost svojih potencijalnih poslovnih partnera, tako što će kliknuti na link Knjiga izvršnih dužnika. U okviru ovog linka postoje dve evidencije - jedna za podatke o izvršnim dužnicima iz
osnovnih sudova a druga iz privrednih. Ukucavanjem imena ili naziva osobe ili firme moći će da se proveri da li je protiv određenog lica pokrenut izvršni postupak, da li i kolikom imovinom raspolaže i nad kojom se imovinom eventualno se sprovodi izvršenje.
Ukoliko se na portalu ne pojavi ime odnosno naziv "subjekta" na proveri, to znači da dugova nema i da je potencjalni poslovni partner solventan.
Knjiga izvršnih dužnika je javna knjiga, i građani svakodnevno mogu da idu u sud i da provere da li je neko bilo fizično bilo pravno lice upisano u nju. Ministarstvo pravde je zato omogućilo da građani putem Interneta mogu da provere te podatke.