Vesti iz trgovine
ProcenatMoguće je povećanje poreza na dodatu vrednost (PDV) i dodatno oprezivanje svih plata u javnom sektoru, ako mere Vlade Srbije ne donesu očekivana poboljšanja.
Sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) već je dogovoreno da se, ako postojeće mere Vlade Srbije ne budu dale očekivani efekat, sa 10 i 15 odsto oporezuju sve plate u javnom sektoru iznad 40.000, odnosno 100.000 dinara i poveća PDV na 19 odsto.

Guverner Jelašić je član delegacije Srbije koja se nalazi u SAD, gde će se narednih dana sastati sa predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija i biti na godišnjoj skupštini MMF-a i Svetske banke. Srpska delegacija će narednih dana u Vašingtonu sa predstavnicima MMF-a pre svega razgovarati o tome šta Srbija mora da uradi ako se pokaže da do sada utvrđene mere štednje nisu dovoljne.

Izvor: Blic