Vesti iz trgovine

Casino shop Francuska trgovačka grupacija Casino je objavila pad profita od 35% i najavila planove za budućnost.

Kompanija planira da proda imovinu u Aziji i Latinskoj Americi gde ima veliki broj svojih ali i objekata koji su otvoreni u saradnji sa partnerima na pomenutim tržištima. Trgovac je već objavio vrednost transakcije na Tajlandu koja iznosi 3.1 milijardu evra. Casino je u prošloj godini ostvario prihod od 46.1 milijardu evra, dok je profit pre kamata, poreza i amortizacije iznosio 900 miliona evra.

Maloprodajni objekat njihovog najpoznatijeg brenda Casino supermarche koji se nalazio u Beogradu, nedavno je zatvorila kompanija Sodibal.

Pripremio: Žarko Grozdanić