Vesti iz trgovine

MasterCard Potrošači širom sveta priželjkuju transformaciju korisničkog iskustva, koje imaju tokom kupovine, pokazala je studija kompanije MasterCard.

Takođe, u studiji se ističe da su trgovci pod sve većim pritiskom njihovih kupaca da usvoje nove tehnologije i sisteme plaćanja, jer kupci traže jednostavnije i inovativne načine plaćanja. mastercard studija

Kompanija MasterCard i PRIME Research agencija, analizirali su, tokom poslednjih godinu dana, 1,6 miliona konverzacija na društvenim mrežama, na teme kupovine i maloprodaje na 61 tržištu, kako bi eksperti što bolje razumeli iskustvo potrošača. Studija na ovu temu nikada ranije nije urađena u ovako opširnom obimu.

Studija je identifikovala nekoliko ključnih trendova, u okviru trgovačkog i prodajnog sektora, sa ciljem da pruži trgovcima uvid i bolje razumevanje njihove ciljne grupe. Ključni nalazi studije otkrili su da su trgovci suočeni sa velikim promenama u vezi sa očekivanjima potrošača, koji sve više i češće zahtevaju nova i napredna korisnička iskustva, koja će im kupovinu učiniti efikasnijom.

Ključni nalazi MasterCard studije:

• Pogodnost tehnoloških inovacija: Pogodnost je aspekt o kom je 77 odsto ispitanika govorilo afirmativno kada je reč o novim sistemima digitalnog plaćanja. Potrošači su istakli koliko im znači kada ne moraju stalno da nose novčanik sa sobom i imaju mogućnost mobilnog plaćanja tokom svojih putovanja.

• Biti nagrađen: Pokloni, nagrade i drugi benefiti za potrošača bili su tema koja je donela najveći broj pozitivnih konverzacija na društvenim mrežama (38 odsto od ukupnog broja konverzacija), kada je reč o kupovini i maloprodaji. O ovim temama najčešće je diskutovano u sektoru zabave. Potrošači su izrazili svoju spremnost za upotrebu NFC sistema plaćanja, kako bi ostvarili benefite za redovno korišćenje.

• Želja za bržom implementacijom: Studija je pokazala da je druga najzastupljenija tema „koji trgovci prihvataju, a koji ne, nove vidove plaćanja“. Kupci su izrazili želju da trgovci integrišu nove sisteme plaćanja, a modni sektor je taj u kojem se to najviše priželjkuje. Potrošači sa fokusom na modu su oni koji su najspremniji da pozitivno dele vesti o trgovcima koji prihvataju nove metode plaćanja, kao što su NFC i mobilno plaćanje.

Takođe, Twitter je istaknut kao najfrekventnija društvena mreža na globalnom nivou, kada je reč o online konverzacijama o kupovini i maloprodaji.

Karlos Menendez, izvršni direktor za međunarodna tržišta u kompaniji MasterCard, rekao je: „Broj komentara na društvenim mrežama, svaki put kada su predstavljeni inovativni načini plaćanja, zaista pokazuje i potvrđuje zahtev i želju potrošača za novim i jednostavnijim metodama plaćanja. Takođe, vidi
se da su sistemi plaćanja nesumnjivo postali centralna komponenta kupovnog iskustva – dovodeći do frustracija kada nisu prihvaćeni novi načini, i do pozitivnog iskustva kada je plaćanje brzo i jednostavno“.

O Retail Social Listening studiji

Studija je analizirala više od 1,6 miliona postova na društvenim mrežama na temu kupovine i maloprodaje, između jula 2014. i juna 2015. U studiju su bili uključene društvene mreže Twitter, Facebook, Instagram, forumi, Weibo, Google+ i YouTube. Studija je obuhvatila mišljenja potrošača na 61 tržištu - u Severnoj i Južnoj Americi, Evropi, Africi, Aziji i na Pacifiku.

Pripremio: Žarko Grozdanić