IT kompanije koje nude proizvode ili usluge trgovinskim preduzećima.