CBA Trgovina D.o.o. logo

CBA Trgovina D.o.o.Ulica: Zagrebačka 6
Poštanski broj: 11000
Grad: Beograd
Država: Srbija

CBA Trgovina d.o.o. Beograd, alijansa 22 domaća trgovca robom široke potrošnje sa preko 330 sopstvenih i preko 470 franšizno pridruženih maloprodajnih objekata rasprostranjenih po celoj teritoriji Srbije.

Franšizno pridruživanje sistemu CBA ne podrazumeva nikakve ulazne troškove niti mesečne naknade... Pridruženi maloprodajni objekat besplatno crpe sve pogodnosti članstva. CBA Trgovina kao Nacionalni lanac udružene trgovine Srbije, osnovan je u maju 2004. godine radi unapređenja, jačanja i opstanka domaće trgovine. Ova alijansa u posedu je 10 velikih trgovaca koji u sklopu sistema CBA predstavljaju regionalne distributivno-logističke centre. Svaki od regionalnih centara ima sopstvene maloprodajne objekte, a pored toga, u prilici je i da franšizno pridružuje nezavisne trgovce koji time postaju sastavni deo sistema. Tako danas, dve i po godine od početka udruživanja, pored 131 prodavnice u vlasništvu regionalnih centara koji pokrivaju čitavu teritoriju zemlje, posluje i više od 430 franšizno pridruženih maloprodajnih objekata. „Znatno viša profitabilnost franšizno pridruženih trgovaca svakako je osnovna prednost koja se stiče ulaskom u sistem, a koja se veoma brzo i dokaže“, kaže mr Ljiljana Stanković, marketing direktor CBA, i objašnjava osnovnu proceduru koju je neophodno realizovati kako bi se pristupilo ovom franšiznom sistemu: „Vlasnik maloprodajnog objekta, ili više njih, uključuje se u Nacionalni lanac udružene trgovine Srbije potpisivanjem franšiznog ugovora sa jednim od 10 regionalnih centara CBA, u zavisnosti od svoje teritorijalne pozicioniranosti. Kriterijumi za potpisivanje franšiznog ugovora odnose se na veličinu i lokaciju maloprodajnog objekta, njegovu opremljenost, likvidnost i slično. Rukovodstvo svakog regionalnog centra procenjuje svog budućeg franšizno pridruženog člana. Do sada, oni su uglavnom regrutovani iz redova najvećih i najurednijih kupaca u veleprodajama tih centara.“ 


Pripada kategoriji: Marketi