Tuš Trade d.o.o. logo

Tuš Trade d.o.o.

Tuš Trade d.o.o. slika


Ulica: Bulevar Mihajla Pupina 10A
Poštanski broj: 11070
Grad: Novi Beograd
Država: Srbija

U aprilu 2011. objekte Tuša u Srbiji je preuzela Idea.


Opis pre preuzimanja Tuša od strane Agrokora.

U aprilu 2011. objekte Tuša u Srbiji je preuzela Idea. Opis do preuzimanja objekata Tuša: Grupa Tuš je iz manjeg lokalnog trgovca u uslovima oštre borbe medju konkurencijom i kompleksnim promenama na tržištu postala jedini slovenački veliki trgovac u svojoj grani. Trenutno Tuš ima otvorene objekte u Somboru, Novom Sadu, Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Subotici i Jagodini.


Pripada kategoriji: Supermarketi