Retail Magazin - 5. izdanje

Retail Magazin - 5. broj

Poštovani Potrošači i Trgovci,

 

U najnovijem, petom izdanju Retail Magazina pisali smo o zavisnosti između nivoa pružene usluge i stepena satisfakcije potrošača, između komplementarnih i konkurentskih prodajnih artikala, između mikro radnji i gigantskih maloprodajnih mehanizama, između procesa sertifikacije i harmonizacije, te između tehničkih inovacija i lakoće prihvatanja istih.

Nadamo se da ćete uživati i u ovom broju Retail Magazin-a,