HCP Flexi

Fiskalni štampac Flexi je savremen uređaj impozantnih
mogućnosti. Odlikuju ga brz termalni štampac, izuzetno
brza komunikacija, savremeno robusno plastično
kućište...
HCP FlexiHCP Flexi
Description

Fiskalni štampac Flexi je savremen uređaj impozantnih
mogućnosti. Odlikuju ga brz termalni štampac, izuzetno
brza komunikacija i savremeno robusno plastično
kućište.

Široke termalne trake omogućavaju ispisivanje punog
naziva artikala kao i reklamnih poruka.
Integrisani GPRS terminal omogućava komunikaciju i
slanje podataka Poreskoj upravi.

Štampač je kompatibilan sa protokolima drugih
proizvođača što migraciju sa sistema na sistem čini
jednostavnim, manje stresnim i jeftinijim procesom.

Pored standardnog displeja za kupca, jednostavnom
manipulacijom, uređaj je moguće proširiti dodatnim
spoljnim displejem.

Karakteristike:
• 75 000 Artikala
• Definisanje po šifri, kodu
• Do 34 karaktera u nazivu
• Cene artikala u formatu 8+2 (42.000.000.,00 po artiklu)
• Maksimalna vrednost računa po poreskoj stopi u formatu 11+2
• Maksimalna vrednost sumirano po računu 13+2
• Do 500 stavki (artikala) po računu

Reklamne slike i poruke:
• Mogućnost definisanja logo-a
• Mogućnost definisanja zaglavlja do 10 redova
• Mogućnost definisanja reklama do 10 redova

Interfejs
:
• PC port (9600 – 460800 b/s)
• Displej za kupca interni 1x16 karaktera LCD sa zelenim pozadinskim svetlom
• Displej za kupca externi (opciono)
• Konektor za fioku

Termalni štampač:
• Širina traka 2x57 mm
• Rezolucija štampe 203 dpi
• Spoljni prečnik rolne max 60 mm
• Brzina štampanja 60 mm/s
• Broj karaktera po liniji 32
• Sekač papira

GPRS Modem:
• Integrisani
• Automatska sinhronizacija sa serverom Poreske Uprave

Serijski protokoli:
• FP 1 – HCP serijski protokol
• FP 2 – FP 550 serijski protokol