× Saopštenja za medije trgovinskih i drugih kompanija u Srbiji

Erste Bank a.d. Novi Sad: Snažan učinak 2015. godine

 • milan
 • milan's Avatar Pokretač teme
 • Van mreže
 • Moderator
 • Moderator
 • Retail Serbia - Trgovina u Srbiji
Više
7 godina 7 meseci pre #561 od milan
Uvećani krediti i depoziti stanovništvu i privredi; operativna dobit iznosi 2.358,2 miliona dinara
 • Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 11,7% u odnosu na kraj 2014. godine i iznose 33 milijarde dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata veći za 12,2% i iznose 43,7 milijardi dinara.
 • Krediti pravnim licima viši za 31,7% u odnosu na kraj 2014. godine i iznose 49,6 milijardi dinara; depoziti pravnih lica uvećani za 29,4% i iznose 26,5 milijardi dinara.
 • Prihodi od kamata viši za 15,1% u odnosu na isti period 2014. godine i iznose 5.268,8 miliona dinara, dok su prihodi od naknada i provizija niži za 5,7% i iznose 1.649,6 miliona dinara.
 • Neto dobit u 2015. godini iznosi 1.189,5 miliona dinara.
 • Bilansna suma uvećana je za 20,2%, sa 97,8 milijardi dinara na kraju 2014. godine na 117,5 milijardi dinara na kraju 2015. godine.
 • Adekvatnost kapitala bezbedno je iznad NBS regulatorno propisanog minimuma i iznosi 17,28%.
U 2015. godini zabeležili smo rast u svim ključnim segmentima poslovanja. Opredeljeni smo za dugoročno i stabilno partnerstvo sa kompanijama i klijentima, a profit koji smo ostvarili biće, kao i do sada, iskorišćen za jačanje kapitalne baze Banke i nova ulaganja u Srbiji. Podrška projektima koji su orijentisani ka unapređenju zajednice nastavlja da bude jedno od naših strateških opredeljenja i u narednom periodu“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

Na kraju 2015. godine stanje kredita stanovništvu i mikro klijentima je uvećano za 11,7% u odnosu na kraj 2014. godine, i iznosi 33 milijarde dinara. U poređenju sa krajem 2014. godine, i stanja depozita stanovništva i mikro klijenata su se uvećala za 12,2% i iznose 43,7 milijardi dinara.
Stanje kredita pravnih lica na kraju 2015. godine od 49,6 milijarde dinara je značajno veće u odnosu na kraj 2014. Godišnji rast iznosi 31,7%. Depoziti pravnih lica su na kraju 2015. godine, takođe, zabeležili rast od čak 29,4% u odnosu na 2014. i iznose 26,5 milijardi dinara.

Adekvatnost kapitala, i pored značajnog rasta kreditnog portfolija, je bezbedno iznad NBS regulatorno propisanog minimuma i iznosi 17,28%. Učešće problematičnih kredita u portfoliju iznosi 10,3% što je značajno ispod nivoa čitavog bankarskog sektora i predstavlja poboljšanje u odnosu na nivo od 14,1% na kraju 2014. godine.

Tokom 2015. godine, Banka je bila predmet kontrole posebnih dijagnostičkih ispitivanja (PDI) sprovedenih na ukupno 14 banaka radi provere kvaliteta portfolija, povećanja transparentnosti i usaglašenosti sa računovodstvenim standardima, kao i potrebe za dodatnim kapitalom. Banka je uspešno prošla ispitivanja, sprovedena prema metodologiji Evropske centralne banke i Evropskog tela za bankarstvo, i potvrdila svoju jaku kapitalnu bazu, zdrav kreditni portfolio, kao i robusne procese upravljanja rizicima.

U pogledu operativnog poslovanja, Banka je u 2015. godini ostvarila 10,9% više operativnih prihoda u odnosu na prošlu godinu, dok su operativni rashodi veći za 5,5%. Operativna dobit je na kraju 2015. godine veća za 23,8% i iznosi 2.358,2 miliona dinara, dok je na kraju prošle godine iznosila 1.905,1 miliona dinara.

U toku 2015. godine ostvareno je 5.268,8 miliona dinara po osnovu prihoda od kamata, što je za 15,1% više u odnosu na prethodnu godinu kada je taj prihod iznosio 4.576,9 miliona dinara. Prihodi po osnovu naknada i provizija su niži za 5,7% i iznose 1.649,6 miliona dinara, dok je u toku prošle godine prihod po ovom osnovu iznosio 1.748,5 miliona dinara.

Ukupna neto dobit za 2015. godinu iznosi 1.189,5 miliona dinara, što predstavlja značajno bolji rezultat u odnosu na prošlu godinu kada je ostvarena neto dobit od 272,8 miliona dinara.
Broj korisnika alternativnih kanala distribucije na kraju 2015. godine je veći za 12,9% u odnosu na kraj 2014. godine, tako da sada preko 190 hiljada klijenata Erste Banke koristi internet i mobilno bankarstvo. Ukupan broj klijenata Erste Banke je premašio 375 hiljada.

PROGNOZA

Erste Bank a.d. Novi Sad nastavlja da pruža sveobuhvatnu podršku stanovništvu i privredi Srbije prilikom ostvarivanja njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokusiranje na stalno poboljšavanje usluge klijentima te konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti i ubuduće će činiti osnovu poslovanja Banke.

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

U pogonu je Kunena Forum