Victoria Group, - Retail Serbia

  • Uspešna godina kompanije Victoria Group

    Victoria Group zgradaPrema konsolidovanim rezultatima poslovanja u periodu od septembra 2014. do avgusta 2015. godine, tzv. agro godini, Viktorija grupa prihodovala je od prodaje preko 380 miliona evra, što je 15 odsto više u poređenju sa prethodnom agro godinom.