TEX Logstik, - Retail Serbia

  • Agrokor otvorio novi logistički centar

    Tex LogistikaKompanija Tisak koja posluje u sastavu Agrokor Koncerna otvorila je logističko-distributivni centar TEX Logistik, koji predstavlja novu logističku platformu Tiska.