Paloc, - Retail Serbia

  • Veliki mađarski trgovac sa 100 marketa odlazi u stečaj

    Supermarket I pored toga što gotovo svi trgovinski lanci u Mađarskoj beleže rast prometa i ostvarenu dobit, to ipak ne važi i za trgovačku kompaniju Paloc koja je jedna od najvećih franšiznih partnera CBA i koja ima rasprostranjenu mrežu od 100 supermarketa.