Les Mousquetaires, - Retail Serbia

  • Les Mousquetaires odlazi ali brend Interex ostaje?

    Interex Francuska trgovačka grupacija Les Mousquetaires, ovih dana i zvanično napušta tržište Srbije. U objektima koji su pripadali Francuzima već se nalaze novi proizvodi među kojima je privatna robna marka Alloro, trgovinskog lanca Aman koji je i kupio objekte Interexa.

  • Les Mousquetaires otvorio novi logistički centar

    Les Mousquetaires logoFrancuska trgovačka Grupa Les Mousquetaires, otvorila je novi logistički centar u kome će se skladištiti roba za nekoliko maloprodajnih brendova.