INA, - Retail Serbia

  • INA preuzela Enegropetrol BiH

    Energopetrol Bugojno Ina i MOL potpisali su Ugovor o preuzimanju deonica Energopetrola BiH, kojim je Ina preuzela 33,50 posto Energopetrolovih deonica i tako postala najveći prodavac naftnih derivata u Bosni.