Saopštenja za medije trgovinskih i drugih kompanija u Srbiji

Erste Bank:neto dobit u prvom kvartalu 524 miliona dinara

Više
8 godina 1 mesec pre #696 od Zarko
- Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 4% u odnosu na kraj 2015. godine i iznose 34,3 milijarde dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata veći za 2,6% i iznose 44,8 milijardi dinara.
- Krediti pravnim licima viši za 1,7% u odnosu na kraj 2015. godine i iznose 50,4 milijarde dinara; depoziti pravnih lica smanjeni za 29% i iznose 18,8 milijardi dinara.
- Dobit od kamata viša za 5,9% u odnosu na isti period 2015. godine i iznosi 1.386,7 miliona dinara, dok je dobit od naknada i provizija niža za 20,5% i iznosi 334 miliona dinara.
- Neto dobit u prvom kvartalu 2016. godine iznosi 524 miliona dinara, što je za 28,4% bolji rezultat u odnosu na isti period prošle godine.
- Bilansna suma uvećana je za 3,3%, sa 117,5 milijardi dinara na kraju 2015. godine na 121,4 milijarde dinara na kraju prvog kvartala 2016. godine.
- Adekvatnost kapitala bezbedno je iznad NBS regulatorno propisanog minimuma i iznosi 16,83%.
„I u prvom kvartalu nastavljen je rast volumena kredita plasiranih stanovništvu i privredi, kao i smanjenje nivoa NPL-a, što je pozitivno uticalo na našu profitabilnost. Pad kamatnih stopa na tržištu pruža nam dodatne mogućnosti pri kreiranju ponuda, poput trenutno aktuelnih stambenih kredita sa značajno nižim kamatnim stopama u dinarima i evrima“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

Na kraju prvog kvartala 2016. godine, stanje kredita plasiranih stanovništvu i mikro klijentima je uvećano za 4% u odnosu na kraj 2015. godine, i iznosi 34,3 milijarde dinara. U poređenju sa krajem 2015. godine, i stanja depozita stanovništva i mikro klijenata su se uvećala za 2,6% i iznose 44,8 milijardi dinara.

Stanje kredita plasiranih pravnim licima na kraju prvog kvartala 2016. godine iznosi 50,4 milijarde dinara i predstavlja rast od 1,7% u odnosu na kraj 2015. godine. S druge strane, depoziti pravnih lica su se smanjili za 29% u odnosu na kraj 2015. godine i njihovo stanje na kraju marta 2016. je iznosilo 18,8 milijardi dinara.

U pogledu operativnog poslovanja, Banka je u prva tri meseca 2016. godine ostvarila 3,2% više operativnih prihoda u odnosu na isti period prošle godine, dok su operativni rashodi veći za 4,6%. U odnosu na prvi kvartal 2015. godine, operativna dobit Banke se nije značajno promenila i iznosi 635,4 miliona dinara, dok je na kraju prvog kvartala prošle godine iznosila 631,8 miliona dinara.
U toku prva tri meseca ove godine ostvareno je 1.386,7 miliona dinara dobiti po osnovu kamata, što je za 5,9% više u odnosu na prethodnu godinu kada je taj prihod iznosio 1.309,0 miliona dinara. Neto dobit po osnovu naknada i provizija je niža za petinu i iznosi 334,3 miliona dinara.

Ukupna neto dobit u prvom kvartalu 2016. godine iznosi 524,1 miliona dinara, što je za čak 28,4% bolji rezultat u odnosu na isti period prošle godine kada je ostvarena neto dobit od 408,3 miliona dinara.

Broj korisnika alternativnih kanala distribucije na kraju prvog kvartala 2016. godine je veći za 14% u odnosu na mart 2015. godine, tako da sada gotovo 200 hiljada klijenata Erste Banke koristi internet i mobilno bankarstvo. Ukupan broj klijenata Erste Banke je preko 365 hiljada.

PROGNOZA
Erste Bank a.d. Novi Sad nastavlja da pruža sveobuhvatnu podršku stanovništvu i privredi Srbije prilikom ostvarivanja njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokusiranje na stalno poboljšavanje usluge klijentima te konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti i ubuduće će činiti osnovu poslovanja Banke

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Maloprodaje

Grid List

OMV pumpa

Benzinske pumpe